INBODY TESTİ 

InBody Testi, vücut kompozisyonunun kapsamlı görünümü ve takibini sağlar.

İnsan vücudunun bileşenleri olan vücut suyu, proteinler, mineraller ve vücut yağı sağlığımız ile yakından ilgilidir.Analitik analiz yöntemini kullanarak, vücut kompozisyonu ve vücut analizinin bu unsurları, vücut durumunun değerlendirilmesi için gerekli temel bilgileri sağlar.

InBody, BIA yöntemini kullanmaktadır.

İlk kez 1960’lı yılların sonlarında biyoelektrik impedans analizi (BİA) yöntemi, empedans endeksini elde ederek vücut suyunu ölçmeye başlamıştır. Empedans indeksi, vücuda su içeren ve vücuttaki suyun miktarına göre elektrik direnç seviyesi, yani direnç seviyesinin değiştiği ilkesine dayandırılarak vücuda küçük  bir alternatif akım uygulayarak elde edilir.

1980’lerin sonlarında BIA yöntemi tek bir frekansta bütün vücut empedansı ölçümünde yanlış sonuçlar verdiği için, ölçümlerin düzeltilmesi adına istatistiksel değişkenlerin kullanılması gerekti(yaş,cinsiyet,boy,vb.). Ancak bu sistem cinsiyet ve yaş parametreleri veya standart ve atlet mod parametreleri değiştiğinde aynı kişide yapılan ölçümlerde kabul edilemez farklı sonuçlar vermektedir.

InBody teknolojisi BIA sınırlamalarını aşıyor.

Teknolojide bir sınırlama olarak BIA sisteminde ki yanlışlığın sebepleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, bu sınırların teknoljik yenilikler ile çözümlenebileceğini ortaya çıktı. 1996 yılında InBody “hem vücut bölümlerini doğrudan ölçmek hem de çok frekanslı ölçüm yapabilen ilk BIA vücut kompozisyon cihazı olan InBody’yi geliştirdi. Bugün dünya genelinde birçok profesyonel kurum ve uzmanlar tarafından yüksek hassasiyet ve kullanım kolaylığı ile yaygın olarak InBody kullanılıyor.

InBody markasının diğer BIA sistemlerinden en büyük farkı, empedansı doğrudan ölçebilmesi ve tahminsel veriye yer vermemesidir.Örnek vermek gerekir ise;

InBody markası ile yapılan aynı kişinin ölçüm sonuçlarında yaş veya cinsiyet değiştirildiğinde sadece 200 ile 300 gr arası değişim görürsünüz. Bayan ve erkek bireylerin referans aralıklarının farklı olması nedeni ile,yaş ve cinsiyet sadece referans aralıklar için gereklidir. Bu sebep ile gayet stabil, doğru ölçümler ile kıyaslama ve takip yapabilirsiniz.

Doğru ölçüm yaptığını ileri süren başka bir marka ile ölçümü yapılan aynı kişinin yağ, kas ve sıvı miktarı cinsiyet ve yaş değiştirildiğinde 9,4kg ile 6.3 kg arası değişmektedir. Bu durumda elde edilen sonuç aslında analiz değil tamamen tahmine dayalı hesaplamadır. Bu ölçümleri hali hazırda kullandığınız cihazlarınızda test ettiğinizde farkları çok net görebilirsiniz.

InBody cihazlarında yağ ölçümleme sınırı yoktur. Ayrıca profesyonel spor yapan insanların ölçümlerini herhangi bir moda ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz. Çünkü cihazımız ölçümü yapılan kişilerin vücut kütlelerinde olan bileşenleri doğru olarak ölçebilir, bunun için özel bir moda ihtiyaç duymaz.

Birçok spor dalı vardır ve bu durumda ideal yağ ve kas oranları değişkenlik gösterir. Bu durumda yaptığımız ölçümlerin bu spor branşlarına göre referans aralıkları ile ölçülebilmesi gerekmektedir. InBody modellerinin tümünde bu özellik mevcuttur. Oysa ancak özel bir mod ile ölçüm yapabilen cihazlar, özel mod ile beraber referans değer vermez, dahası normalde verdiği birçok veriyi göstermez. Eğer özel mod ile ölçüm yapmaz ise sporcuları obez bile gösterebilir.

Bütün cihazlarımız segmantel ölçüm yapar, total ölçüm üst bölgeye elektrik akımı geçiremez, organ çevresi ölçümü yapamaz. Elektrik akımı bacaklardan verilir ve kasık bölgesinden geri döner. Bu elektrik kuramıdır. Elektrik basit ilerler ve ilk bulduğu yerden iletimde bulunur. Eğer segmantel ölçüm yapmayan bir cihaz ile ölçüm yaparsanız elektrik akımı kasık bölgesinden diğer bacağa geçerek iletimini tamamlayacaktır, bu durumda üst bölge sadece tahmine dayalı şekilde hesaplanacaktır.

Bizim için önemli olan vücut bileşenlerinizin ölçümüdür ve bunu doğru analiz etmektir. Kısacası doğru ANALİZ InBody ile yapılır.